Vinkkejä määrällisen analyysin tekoon

Kuten aiemmissa kirjoituksissa olen maininnut, voimme tehdä ottelusta niin määrällistä kuin laadullista analyysia. Pääasiallisesti laadullinen analyysi perustuu videoihin, kun taas määrällinen analyysi perustuu numeroihin esimerkiksi onnistuneiden syöttöjen tai laukausten määrään. Lisäksi määrällisen analyysin piiriin useimmiten luetaan fyysiseen suorituskykyyn liittyvät analyysit kuten syketiedot. Mikäli tässä oiotaan mutkia, niin voidaan sanoa, että määrällisessä analyysissa on aina kyse luvuista ja laadullisessa videon tulkinnasta.

Nykyään määrällisen analyysin tekeminen ottelusta on melko helppoa, sillä tähän tarkoitukseen soveltuvien erilaisten sovellusten määrä on räjähdysmäisesti kasvanut viime vuosina. Voit nykyään valita haluatko tehdä määrällistä analyysia tietokoneen, tabletin, puhelimen vai kaikkien näiden kanssa. Markkinoilta löytyy perinteisiä tietokonesovelluksia sekä mobiilisovelluksia.

Ei toki tule unohtaa, että edelleenkin toimiva ja näppärä keino tilastoida ottelun tapahtumia on kynä ja paperi. Voit helposti ottelun aikana piirtää paperille esimerkiksi hyökkäyskolmannekselle tehdyt murtavat syötöt ja niiden lopputulemat tai onnistuneet ja epäonnistuneet syötöt ja millä kentän osa-alueilla niitä tapahtuu. Koska tilastojen kerääminen ei ole ylitsepääsemättömän vaikeaa, eikä vaadi mitään ihmeellisiä välineitä, jokainen pystyy sitä tekemään.

Vaikka tilastojen tekeminen on helppoa, niin se ei tarkoita sitä, että niitä pitäisi tehdä jokaisesta ottelusta. Voit priorisoida tässäkin, niin homma pysyy mielekkäänä.

Mitä määrällinen analyysi oikeastaan tarkoittaa?

Määrällisellä analyysilla pyritään selvittämään esimerkiksi erilaisia ilmiöiden syy-seuraussuhteita, ilmiöiden välisiä yhteyksiä tai ilmiöiden yleisyyttä ja esiintymistä numeroiden ja tilastojen avulla. Määrälliseen analyysiin sisältyy runsaasti erilaisia laskennallisia ja tilastollisia menetelmiä. Tyypillisesti määrällinen analyysi aloitetaan tilastollisella kuvaavalla analyysillä, joka voi olla myös tutkimuksen tavoite sinänsä. Tästä edetään tutkimuksesta riippuen esimerkiksi yhteisvaihtelun, riippuvuussuhteiden tai aikasarjan analysointiin, tai tekemään erilaisia luokitteluita. Määrällisiä analyysimenetelmiä käytettäessä on koko tutkimusprosessi yleensä hahmoteltava jo etukäteen, sillä ongelmanasetteluun, aineiston hankintaan sekä analyysimenetelmään liittyvät valinnat vaikuttavat toisiinsa.

Lähde: https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/aineiston-analyysimenetelmat/maarallinen-analyysi

Kannattaa kuitenkin aina muistaa, että määrällinen ja laadullinen analyysi tukevat toinen toisiaan. Määrällisen analyysin avulla pystytään selittämään tiettyjä pelin tapahtumia, jotka voidaan sitten esimerkiksi vahvistaa laadullisessa analyysissa vaikkapa videoklipillä. Näitä kahta analyysin keinoa kannattaakin käsitellä enemmän toistensa parina, jotka tukevat toinen toisiaan.

Vaihtoehtoisia sovelluksia

Seuraavissa muutamassa luvussa olen kertonut erilaisista sovelluksista, joita voit hyödyntää määrällisten analyysien luonnissa. En ole kirjannut kaikkia mahdollisia sovelluksia, vaan ainoastaan muutaman, joita voit kokeilla ja näin löytää itsellesi parhaan mahdollisen työkalun. Se mikä toimii minulla, ei välttämättä vastaa sinun tarpeisiisi ja päin vastoin.

Mobiilisovellukset

Lähes kaikki mobiilisovellukset toimivat niin, että täppäät ennalta määritettyjä ottelun tapahtumia puhelimellesi tai tabletille ja näiden täppäilyjen perusteella sovellus koostaa sinulle raportin, mitä ottelussa on tapahtunut. Melko suuri osa mobiilisovelluksista on ominaisuuksien osalta melko rajoittunut, eli ne tarjoavat tietyt tilastoitavat asiat, etkä juurikaan pysty lisäämään vaihtoehtoja. Toki joissain sovelluksissa on muokattavuutta enemmän ja joissain on jopa mahdollisuus viedä täppäilty data esimerkiksi Exceliin, jolloin voit itse myös työstää erilaisia raportteja datasta.

Koska suurimman osan toimintalogiikka on vastaava, onkin oleellisempaa se, että mitä asioita haluat tilastoida ja se onkin suurin tekijä, kun valitset mobiilisovellusta tilastointiin.

Seuraavassa nostan esille muutaman mobiilisovelluksen. Valitettavasti omat kokemukset näistä sovelluksista painottuvat vain iOS sovelluksiin ja näin ollen osa esitetyistä vaihtoehdoista toimiikin vain iOS -ympäristössä.

SoccerMeterin hallinnointi näkymä

Yksi vaihtoehto mobiilisovellukseksi on SoccerMeter (App Store), josta on saatavilla ilmainen ja maksullinen versio niin puhelimeen kuin tablettiin. Kyseisen sovelluksen käyttäminen on melko yksinkertaista, kun olet vain luonut joukkueen sovellukseen. Tämän jälkeen vain käynnistät ottelun ja alat täppäilemään tapahtumia joukkueille. Itse käytin tätä sovellusta Excel taulukon jälkeen ennen kuin siirryin käyttämään videoanalyyseihin soveltuvia sovelluksia.

Toinen vastaavanlainen sovellus on iTrackSoccer. Kyseinen sovellus löytyy iOS laitteisiin ja tästä ollaan julkaisemassa sovellus myös Android laitteisiin. Oman kokemuksen mukaan tämä on hieman monipuolisempi kuin SoccerMeter.

Muita vastaavia sovelluksia ovat muun muassa:

Mielestäni suurin vika näissä mobiilisovelluksissa on se, että niiden dataa on lähes mahdoton synkronoida videon kanssa yhteen. Eli tällöin sinulla on erikseen tilastollista tietoa ottelun kulusta sekä video. Mikäli haluat löytää jonkun tietyn tapahtuman videosta, sinun on etsittävä se sieltä. Et pysty hyödyntämään mobiilisovelluksen aikajanaa, sillä suurin osa näistä mobiilisovelluksista ei kerää aikajanaa, vaan yksinkertaisesti vain lisäävät tai poistavat tapahtumien määrää sen mukaan miten täppäilet laitetta.

Tietokonesovellukset

Mikäli koet, että mobiilisovelluksilla et saa riittävää informaatiota, niin sinun on aina mahdollisuus käyttää hyväksesi laadulliseen analyysiin tarkoitettuja analyysisovelluksia, kuten Hudl Sportscode (Mac), MyVideoanalyser (Mac), Longomatch (Win & Mac), Dartfish (Win) tai Nacsport (Win). Muitakin vaihtoehtoja löytyy markkinoilta, mutta edellä kuvatut ovat sellaisia, jotka mahdollistavat live täggäyksen sekä videokuvan kaappaamisen livenä projektiin.

Näiden etuna on se, että saat samalla linkitettyä datan videon aikajanalle, jolloin tietyn tapahtuman esimerkiksi maaliinjohtaneen avainsyötön hakeminen ja katsominen on mahdollista. Toisaalta näiden sovellusten käyttöönottaminen on huomattavasti haastavampaa kuin mobiilisovellusten. Samoin niiden käyttäminen ja määrällisen analyysin tekeminen vaatii hieman enemmän vaivaa. Sillä lähes kaikissa näistä ohjelmista sinun tulee tehdä erillinen pohja määrällisen analyysin raporttia varten. Kyseinen pohja luodaan joko kyseisellä ohjelmalla tai sitten tätä tarkoitusta varten paremmin soveltuvilla työkaluilla.

Sportscodessa, MyVideoanalyserissa sekä Nacsportissa pystyt tarkastelemaan tilastollisia asioita luomasi Report/Code Window:n avulla. Kyseisen ikkunan avulla pystyt esittämään tilastollisen analyysin raportin.

Longomatchissa pystyt suoraan sovelluksessa katsomaan tiettyjä muuttujia. Mutta mikäli haluat luoda laajan raportin, joudut viemään datan ulos sovelluksesta paremmin tähän tarkoitukseen soveltuvaan työkaluun. Sama toimintamalli on myös Dartfishissä. Olen aiemmin kirjoittanut juttusarjan Longomatchin käytöstä, jossa käydään pintaraapaisun tasolla näitä asioita läpi.

Työkaluja, jotka soveltuvat visuaalisten raporttien luomiseen löytyy myös useampia ja tässä mainitsenkin vain muutaman. Itse suosisin raportin luonnissa jotain näistä Excel, Python, R tai Tableau. Kyseiset työkalut valitsisin sen vuoksi, että ne ovat monipuolisia ja pystyt luomaan raporteista sellaisia kuin haluat, myös visuaalisesti.

Suurimmalla osalla edellä mainituista sovelluksista on tarjolla myös mobiilisovellus, jolla pystyt tekemään live täggäämistä ja ottelun jälkeen linkittämään kyseisen projektin kuvattuun videoon. Ja näin pääset työstämään laadullista sekä määrällistä analyysia ottelusta.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu edellä mainittujen sovellusten kanssa yhteensopivat mobiiliversiot. Mikäli haluat käyttää jotain näistä mobiilisovellusta, tarvitset kyseisen sovelluksen työpöytäversion koneellesi ja siihen lisenssin. Longomatchista löytyy myös ilmainen versio, mutta kyseinen versio on melko rajoitettua, joka käytännössä tarkoittaa, että et oikein voi kyseistä versiota hyödyntää määrällisessä analyysissa, vaan sinun on otettava maksullinen versiol

Mobiilisovellusmobiilisovelluksen hintatyöpöytäversiotyöpöytäversion hinta
Longomatch Mobile9,90 € / kk tai 99,00 € / vuosiLongomatch Starter15 € / kk tai 150 € / vuosi
Longomatch Mobile0 €Longomatch Pro55,00 € / kk tai 550 € / vuosi
nTag&View0 €Nacsportalk $190 + $50 / vuosi
myDartfish Note0 €Dartfish 360s (ei live tagging)alk $40 / kk
MyVA Remote44,99 €MyVideoanalyser500 € / vuosi
Hudl Coda400 €Hudl Sportscode Pro3200 € / vuosi
Hinta tietoja sovelluksista

Tilastointi Excel taulukolla

Excel pohjan luoma otteluraportti

Jos koet, että niin mobiili- kuin analyysisovellus ei oikein sovellu sinulle, voit aina luoda itse “sovelluksen”, jota käytät. Yhtenä vaihtoehtona on luoda tätä varten esimerkiksi Excelillä taulukko, jolla voit tilastoida ottelun päätapahtumia, kuten laukauksia, erikoistilanteita, murtautumisia jne. Samaa tiedostoa käyttäen pystyt myös luomaan erilaisia kuvaajia ottelun tapahtumista.

Voit ladata yhden tällaisen Excel pohjan tästä, jolla voit tilastoida perus asioita ottelusta. Voit myös muokata kyseistä taulukkoa omiin tarpeisiisi paremmin soveltuvaksi. Kun määrittelet kotijoukkueen ja vierasjoukkueen, niin nämä tiedot siirtyvät myös raportti välilehteen, jossa näkyy numereellisesti perustiedot ottelunkulusta sekä kuvaajina tiettyjä avainmuuttujia, kuten mistä on murtauduttu ja onko keskityksiä tullut vitosen alueen sisään vai 16-alueen sisään. Samoin kuvaajana näkyy yleinen ottelunvirtaa kuvaava prosentuaalinen kuvaaja.

Pystyt muokkaamaan kyseistä pohjaa omiin tarpeisiisi miten haluat. Voit esimerkiksi lisätä onnistuneet ja epäonnistuneet syöttö tai laukauksiin blokatut.

Excel muokkautuu kyllä aika mukavasti erilaisiin tarpeisiin. Siinä on yllättävän paljon erilaisia ominaisuuksia. Eli ei muuta kuin rakentamaan itselle soveltuvaa työkalua.

Oikealla olevassa kuvassa on kuvattu näkymää ottelunraportista, jollaisen tämä Excel-tiedosto luo.

Ohjeita Excelin hyödyntämisestä määrällisessä analyysissa:

Tilastopalvelujen hyödyntäminen

Jos edellä mainituista vaihtoehdoista mikään ei tunnu omalta, ja ottelut kuvataan, niin silloin on aina myös mahdollista ostaa määrällinen analyysi niitä tekeviltä yrityksiltä. Tällaisia vaihtoehtoja ovat muun muassa Instat, WyScout, StatsBomb tai Metrica Sport. Jälleen muitakin vaihtoehtoja löytyy markkinoilta, mutta tuossa nyt muutama mainittuna.

Hinnat näissä palveluissa vaihtelee melkoisesti, ja harva kertoo niitä suoraan sivuillaan. Mikäli tämä vaihtoehto on sinusta järkevin, niin ei muuta kuin kyselemään hintoja. Voisi kuitenkin todeta, että hinnat lähtevät noin 120 € per ottelu, mikäli otat isompia paketteja, niin hinnat myöskin saattavat vaihdella. Parhaimman kuvan saat, kun otat yrityksiin yhteyttä ja kyselet hintoja ja heidän tarjoamiaan mahdollisuuksia.

Kuten huomataan, niin vaihtoehtoja määrällisen analyysin tekemiseen nykyään löytyy isot määrät. Voisikin sanoa, että isoin ongelma on käytettävän sovelluksen valinta, koska vaihtoehtoja on lukuisia. Helpoiten voit määrällistä analyysia toteuttaa kynällä ja paperilla. Juuri samalla tavalla kuin mitä analytiikan alkuaikoina on tehty.

Askeleet

Ensimmäinen ja tärkein asia, joka sinun tulee tehdä on valita avainmuuttujat, joita haluat analyysillasi tarkastella. Voit lähteä liikkeelle ihan muutamasta avainmuuttujasta, jotka koet kuvavan omaa pelitapaasi ja sitä ollaanko haluttuihin tilanteisiin päästy. Sinun kannattaa tiedostaa, että kyseessä on projekti, joka voi viedä pidemmän aikaa. Ja ajan saatossa tarvittavat muuttujat saattavat muuttua ja kehittyä. Voisin sanoa, että näin varmasti tulee käymään, ainakin itselläni on näin käynyt. Tämä johtuu pitkälti siitä, että tehdessäsi kehityt ja pystyt luomaan analyyseja nopeammin, jolloin voit myös “vaatia” itseltäsi enemmän.

Tämä ensimmäinen vaihe on minusta siinäkin mielessä tärkeä, että voit tilastoida ja analysoida pelistä lähes kaikkea, mutta kaiken analysointi ei ole oleellista oman pelin kannalta.

Avainmuuttujat, joita haluat tarkastella tulee olla joukkueen painopisteiden mukaisia, jolloin pystyt tarkastelemaan näkyykö harjoitellut asiat pelissä. Lisäksi kannattaa valita sellaisia avainmuuttujia, jotka ovat helposti todennettavia ja jotka ovat toisteisia ottelussa. Ei ole järkeä valita ainoaksi avainmuuttujaksi sellaista muuttujaa, joka tapahtuu ottelussa vain muutaman kerran.

Tällaisia avainmuuttujia voisi esimerkiksi olla

 • montako maalia ollaan tehty / päästetty
 • montako kertaa ollaan lauottu
 • moniko laukauksista oli kohti / torjuttu / ohi / blokattu
 • montako kertaa ollaan murtauduttu hyökkäyskolmannekselle
 • mistä murtautuminen on tehty
 • montako syöttöä ollaan tehty
 • syöttöprosentti (montako onnistunutta syöttöä ja monta epäonnistunutta)

Ylipäätään kannattaa aluksi miettiä, että halutaanko tilastoida molempien joukkueiden tapahtumia vai vain omia. Mikäli tilastoit molempien joukkueiden tapahtumia, saat myös kuvaa siitä miten oman joukkueen puolustaminen on onnistunut. Kaikkea ei kannata tilastoida, tästä syystä onkin tärkeää valita ne tärkeimmät asiat.

Kyseinen kuva kuvaa hieman eri työvaiheita analyysin teossa

Tämän jälkeen sinun tulee valita millä työkalulla toteutat tilastoinnin ja miten meinaat raportoida kyseiset asiat valmennukselle. Huomaa, että tässä vaiheessa valitun sovelluksen ei tarvitse olla lopullinen, vaan voit omien taitojesi karttuessa myös vaihtaa sitä sellaiseksi, joka soveltuu vaatimuksiin ja tarpeisiin paremmin.

Minusta melkein yhtä tärkeää kuin avainmuuttujien valinta onkin se miten raportoit kerätyn tiedon valmennukselle. Ennen kaikkea millaisessa muodossa esität sen heille. Kannattaakin melko usein pyrkiä siihen, että pystyisit esittämään tulokset visuaalisesti pelkän numeerisen datan lisäksi. Sillä visuaalinen esitystapa on usein huomattavasti kuvaavampi ja kertoo valmentajalle todennäköisesti enemmän kuin pelkät numerot.

Kun olet edellä mainittuihin kysymyksiin löytänyt vastaukset, niin seuraava vaihe onkin homman haltuunottaminen ja tilastojen tekeminen otteluista.

Mitä enemmän tilastointia teet, sitä enemmän opit ja sitä enemmän huomaat mikä toimii ja mikä ei. Homma on siitä mukavaa, että sitä oppii tekemällä.

Oma työnkulkuni

Minun työnkulkuni analyysin suhteen on melko vakiintunut. Ja noudattaa jokaisen projektin suhteen samaa kaavaa.

Määrällisen analyysin maailmaan lähdin kynä paperi menetelmällä ja tällöin kirjasin lähinnä murtavia syöttöjä hyökkäyskolmannekselle sekä laukauksia. Tottakai kirjasin ylös myös maalit ja kirjoitin muutaman sanan aina, miten kyseinen maali oli tehty. Tällöin ei minulla ollut käytössä videoita tai muutenkaan tietoteknisiä välineitä.

Koska papereita tuli paljon, aloin miettimään miten tilastojen dokumentointi ja tallentaminen olisi helpompaa kuin se, että jokaisen paperin palan kirjailin koneelle tai skannasin. Päätin kokeilla kuinka Excel soveltuisi tällaiseen tilastointiin ja hetken aikaa tilastoinkin joukkueemme pelejä pelkän Excelin avulla.

Tällöin otteluitamme jo kuvattiin, ja laadullinen analyysi tehtiin aina ottelun jälkeen. Kun kokemusta täggäämisestä alkoi tulla ja itse tekninen toteutus oli melko helppoa aloin miettimään miten pystyisin luomaan tilastotietoa samalla ohjelmalla, jolla teen videoklipit.

Näin askel askeleelta olen lisännyt analyysipakettia ja sitä mitä käyttämästä ohjelmasta saan irti. Kuten tuossa askeleet luvussa mainitsin, niin kaikki lähti itsellänikin liikkeelle siitä, että mitä asioita haluan kerätä ja siitä sitten pikkuhiljaa olen laajentanut pakettia.

Nykyisin työnkulku menee kutakuinkin näin

 1. Live täggään ottelun sekä kuvaan, jollei erillistä kuvaajaa ole saatavilla
  Tällöin täggään kaikki ottelun tapahtumat ja perusasiat, joita valmentaja haluaa ottelun aikana tarkastella. Tällaisia asioita on muun muassa pelin eri vaiheet, pallonhallinta alaueittain, mistä kaistoilta ollaan murtauduttu sekä syöttöprosentti
 2. Klippien valinta valmennukselle
  Klippien trimmaaminen ja exportointi ja jakaminen valmennukselle
 3. Muun datan rikastaminen
  Tapahtumien läpikäynti ja lisämääreiden lisääminen klippeihin, jotta pystytään luomaan määrällinen analyysi
 4. Datan ulosottaminen analyysisovelluksesta
 5. Tilastollisen raportin luominen
  Käytän tähän Pythonia ja luon raportin suoraan PDF-tiedostoksi
 6. Raportin toimittaminen valmennukselle
 7. Klippien laadullinen analysointi ja visualisointi ja raportin toimittaminen valmennukselle
 8. Pelaajien henkilökohtaisten klippien tekeminen ja jakaminen
Muutama elementti omasta raporttipohjasta

Mikäli en ole ollut paikalla ottelun aikaan ja saan käsiini vain ottelun nauhan, niin silloin homma lähtee myös liikkeelle täggäämisesta, mutta tällöin voin heti ensimmäisessä vaiheessa tägätä paljon enemmän lisämääreitä kuin livetilanteessa, koska videon voi aina pysäyttää ja ei tarvitse huolehtia itse kuvaamisesta.

Koko työnkulussa oleellisessa asemassa on käytettävä Code Window, eli mitä asioita haluan tägätä pelistä ja mitä asoita haluan määritellä tapahtumiin. Mikäli en ole jotain asiaa määritellyt tai tägännyt, en myöskään kyseisestä asiasta voi tehdä laadullista tai määrällistä analyysia. Osittain tämän vuoksi oma Code Window elää ja lisäilen siihen tarvittavia asioita, jotta saan kaiken halutun tiedon raporttiin. Nykyisin pääasiallisesti lisään vain automatisoituja toimintoja mukaan, jotta saisin helposti lisää asioita täggäiltyä mahdollisimman tehokkaasti.

Ehkä enemmän nykyään menee aikaa siihen, että muokkaan raporttipohjaa ja säädän visualisointeja, jotta ne olisivat kuvaavampia ja selkeämpiä. Mutta periaatteessa, kun tämän on tehnyt kerran, niin sitten sinun tarvitsee vain käyttää sitä ja raporttien luonti on helppoa ja nopeaa. Eli käytännössä pyrin automatisoimaan siinäkin mahdollisimman paljon, jolloin manuaalisia työvaiheita olisi mahdollisimman vähän.

Kuitenkaan en merkitse kaikkia pelin tapahtumia ja analysoitavia asioita, vaan merkittävät asiat ovat niitä, jotka ovat meidän pelimme näkökulmasta avainmuuttujia. Eli asioita, jotka kertovat onko meidän pelimme mennyt siihen suuntaan kuin mitä olemme halunneet.

Lisämateriaalia

Seuraavassa on muutamia linkkejä eri sivustoille, joita olen käyttänyt kirjoituksen materiaalina. Samoin linkeissä on sivustoja erilaisiin tutoriaaleihin, joista voisi olla sinulle hyötyä, kun teet määrällistä analyysia.

 

Mistä haluaisit lukea seuraavaksi? Laita viestiä tulemaan, niin katsotaan mitä voidaan tehdä. Samoin, jos tämä juttu herätti kysymyksiä, niin älä pelkää ottaa yhteyttä. Voit lähestyä WhatsApp:n kautta tai yhteydenottolomakkeen kautta. Laita rohkeasti viestiä tulemaan.