Mitä lisäarvoa voidaan saavuttaa pelipaikka-analysoinnilla

Olemme tottuneet näkemään televisiossa erilaisia tilastoja, joita esitetään kesken jalkapallo-ottelun. Voimme nähdä tv-ruudussa yksittäisen pelaajan kulkemaa matkaa, maksimi nopeutta, spurttien määrä kuin myös joukkue tasolla syöttöjen, pallonhallinnan sekä laukausten määrää. Yleisellä tasolla kyseiset statistiikat ovat mielenkiintoisia, mutta kertovatko ne oikeastaan mitään tarkempaa, kertovatko ne miten kollektiivi on toteutunut tai miten yksittäisen pelaajan suoritukset ovat vaikuttaneet kollektiiviin? Tarvitseeko valmentajan analysoida pelipaikkakohtaisesti joukkueen suoritusta? Riittääkö analysoitavaksi vain kollektiivin, joukkueen toiminta?

Minun mielestäni otteluista tulisi analysoida toimintaa niin pelipaikkakohtaisesti kuin joukkueen toiminnan tasolla. Pelin ymmärryksen kannalta on oleellista, että analysoimme kollektiivin, joukkueen, pelaamista. Toki joukkueen pelaamisen analysointia varten on tullut luoda suorituksen avain mittarit, joilla suoritusta voidaan arvioida. Kuten artikkelissa suorituskyvyn avainmittarit mainitsin, niin jalkapallo on erittäin kompleksinen peli. Tästä syystä mitattavia tapahtumia tapahtahtuu jalkapallo-ottelussa koko ajan. Pelkästään pelaajan x,y koordinaatit muuttuvat jatkuvasti. Kun otetaan huomioon, että kentällä on yhtä aikaa 22 pelaajaa, ja jokaisen positio kentällä muuttuu joka sekuntti, saadaan mieletön määrä käsiteltävää dataa.

Tuosta näkökulmasta katsottuna onkin keskeistä, että joukkueen valmennustiimi on samalla sivulla joukkueen pelitavasta sekä määritelmistä, joiden avulla pelin onnistumista mitataan. Tämän vuoksi minusta on keskeistä määritellä suorituksen avain mittarit. Kun mittarit on määritelty, pystytään luomaan tarvittavat analyysipohjat ottelun analysointia varten.

Tällöin myös pystytään laajemmin hyödyntämään saatavaa dataa sekä keskittymään joukkueen pelaamisen kannalta oleelliseen. Tällöin myös todennäköisyys videoiden pohjalta luodun datan todelliseen hyödyntämiseen on suurempi, kuin pelkästään videoklippien katseleminen. Tällöin valmennuksella on käytössä oman pelifilosofian kannalta keskeiset tilastolliset tulokset.

Olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että joukkueen pelaamisen paloittelu pieniin kokonaisuuksiin on oleellista. Ei pelkästään siksi, että ymmärtäisimme mitä pelissä tapahtuu, mutta myös siksi, että pystyisimme kehittämään omaa peliämme. Vai olemmeko tästä samaa mieltä?

Eikö näin ollen olisi myös oleellista analysoida, ainakin silloin tällöin, myös yksittäisen pelipaikan/pelaajan suorituksia? Toki myös tällöin meidän tulee määritellä tarkasti kyseisen pelipaikan suoritusten avain mittarit, jotta saatavamme data olisi käyttökelpoista. Edelleen viittaan siihen, että jalkapallo on kompleksinen peli, jossa koko ajan tapahtuu erilaisia suorituksia, joita voisimme tilastoida.

Pelipaikkakohtainen analysointi

Seuraavassa esittelen miten olen analysoinut maalivahtipeliä maajoukkueissa sekä seurajoukkueissa. Vastaavia analyyseja olen tehnyt myös muista pelipaikoista. Näitä varten minulta löytyy analyysi- ja raporttipohjat LongoMatchiin sekä Exceliin.

Miksi analysoimme maalivahdin pelitapahtumia?

Yksinkertainen vastaus kysymykseen on, että halutaan ymmärtää paremmin, mitä maalivahti joutuu tekemään ottelun aikana sekä miten maalivahdin suoritukset vaikuttavat joukkueeseen. Samalla kun ymmärryksemme maalivahtipelin vaatimuksista lisääntyy, saamme myös tietoa siitä, miten joukkueena hyödynnämme maalivahdin erilaisia ominaisuuksia.

Yksi iso ja merkittävä seikka analysointiin on myös se, että voisimme ymmärtää paremmin pelipaikan vaatimuksia niin taktisesta kuin teknisestä näkökulmasta. Lisäksi jokaisesta ottelusta saatavan videomateriaalin lisäksi oli hyvä olla konkreettista tilastollista tietoa maalivahdin pelitapahtumista.

Ennen kuin olin tehnyt yhtään analyysia, määrittelin yhdessä maalivahtivalmentajan kanssa asiat, joita halusimme raportissa näkyvän, eli määrittelimme maalivahdin suoritusten avain mittarit. Näiden mittareiden avulla rakensin tarvittavat analyysi- sekä raporttipohjat, joiden avulla pystyin kuvaamaan valmennukselle maalivahdin ottelun kulun, niin videoiden kuin tilastollisen datan pohjalta.

Mitä maalivahtipelin analyysiin sisältyi?

Kaikkiaan seurattavia ja tilastoitavia asioita on runsaasti. Tai niitä voisi olla runsaasti, riippuen siitä mitkä ovat valitut painopisteet. Seuraavassa kuvaan niitä asioita, joita otettiin analyysiin mukaan pallollisen pelin näkökulmasta, eli toisin sanoen maalivahti osana hyökkäyspeliä.

Datasta, jota keräsimme otteluissa saatiin selville seuraavia kokonaisuuksia;,

  • syöttöketjujen pituus kuinka monta syöttöä ollaan onnistuttu pelaamaan sen jälkeen, kun maalivahti on avannut pelin
  • tukipelaamisen liike ja suunta kertoo mistä minne maalivahti on tehnyt tukiliikkeen
  • mistä ja minne ollaan avattu, kuinka korkealla maalivahti on pelannut ja mitkä ovat olleet avaamisen kohteet
  • kummalla jalalla on pelattu sekä montako kosketusta kummallakin jalalla on pelattu ja monta kosketusta on yhteensä maalivahti ottanut palloon, ennen kuin on syöttänyt sen
  • onko avattu nopealla vai hitaalla
  • oleellinen tieto on, että kuinka monta linjaa maalivahdin syötöllä ollaan onnistuttu ohittamaan

Tässä nyt muutama asia, joita maalivahtipelissä on analysoitu niissä joukkueissa, joissa olen toiminut analyytikkona. Analysoitavia asioita voisi olla vielä lisää näiden analysoitavien asioiden lisäksi. Alla näkyy kuvaajia, joilla on näitä analysoitavia asioita pyritty visualisoimaan valmennukselle.

Edellä mainitut asiat ovat enemmän tai vähemmän teknis-/taktisiakokonaisuuksia. Näiten teknis/taktisten asioiden lisäksi tarkemman analyysin tekemisen kannalta on myös fyysinen suorituskyky oleellinen. Kyseistä dataa pystytään keräämään esimerkiksi Polarin Pro sykevyillä, jolloin saadaan tilastollisesti tietoa maalivahdin sykkeestä, nopeudesta, liikutun matkan määrästä sekä nopeusalueista. GPS datan avulla pystytään myös helposti luomaan heat map maalivahdin liikkeistä. Toki maalivahdin liikkeistä voitaisiin luoda heat map videoiden pohjaltakin x,y -koordinaattien avulla.

Toistaiseksi kuitenkaan tähän pelaajan seuraamiseen ei löydy edullisia vaihtoehtoja, jotta saataisiin nämä x,y -koordinaatit. Toki muutamia mielenkiintoisia tutkimuksia on jo tehty kyseisestä aiheesta.

Analyysien pohjalta luodut johtopäätökset

Maalivahdin pelikorkeuden säätely matalampaa blokkia vastaan on helpottanut muiden tilojen täyttämistä ja prässin taakse pääseminen / edulla etenemisen määrä on kasvanut. Kun nostamme maalivahdin pelikorkeutta, pystymme luomaan maalivahdin avulla ylivoimia avaamiseen, jolloin meidän ei tarvitse tuoda kolmatta pelaajaa keskikentältä prässin alle.

Maalivahdin pelikorkeus vaikuttaa suoraan käytettävien syöttöjen pituuteen. Koska etäisyys linjaan on lyhyempi, pidempien syöttöjen tarve vähenee. Useimmissa joukkueissa, joissa olen toiminut, niin pallonmenetyksien määrä oli suoraan suhteessa puolipitkien ja pitkien syöttöjen määrään.

Mikäli maalivahdilla on selkeästi toinen jalka vahvempi kuin toinen, niin syöttökartta yleensä painottuu toiselle puolen kenttää. Tällöin vastustajan on helpompi organisoida omaa puolustustaan. Mikäli maalivahti pystyy pelaamaan molemmin jaloin, ei kuormiteta yhtä puolta kenttää niin paljoa. Näin myös mahdollisuus valita suurimman edun kannalta paras vaihtoehto minne pelata sekä syötön salaaminen helpottuvat.

Kun maalivahtia ollaan otettu vahvasti mukaan avaamisvaiheeseen (myös matalaa ja puolikorkeaa prässiä vastaan), ollaan päästy parempiin positioihin myös murtautumisvaiheessa.

Loppusanat

En väitä, että tämä olisi ennen näkemätöntä tai että joukkueet eivät toimisi näin. Pääajatus tässä kirjoituksessa onkin herättää ajatuksia ja saada meidät suhtautumaan analyysien voimaan, jotta pystyisimme valjastamaan videot ja erilaiset analyysit palvelemaan valmennusta. Analyysien sekä tilastojen tarkoitus ei ole olla itseisarvo, vaan niiden tarkoitus mielestäni on toimia työkaluna, jotta voimme kehittää yksittäisiä pelaajia sekä joukkueen peliä.

Mikäli joukkueella on käytössä WyScoutin, Instatin tai Statsin analyysit ja tilastot, niin niistä on mahdollisuus saada vastaavaa informaatio kuin mitä tässä olen kuvannut. Kaikissa näissä järjestelmissä on mahdollisuus tarkastella pelaajakohtaisesti tilastoja läpi. Yleensä kaikissa näissä järjestelmissä on vähintään kuvattu pelaajien antamat ja vastaanottamat syöttö ja niistä saatava informaatio.

Toivottavasti sait ajatuksia omaan työhösi. Mikäli sinulla tuli mieleen kysymyksiä, niin ota rohkeasti yhteyttä.